hwh-vlag-leeg

Watersportvereniging "Het Witte Huis" Loosdrecht

Vereniging info HWH

Watersportvereniging "Het Witte Huis"

Het Witte Huis (HWH) is ontstaan in 1930 en sinds 1935 aangesloten bij het  Watersport Verbond HWH behoort tot de 9 grootste wedstrijdgevende zeilverenigingen van Nederland met ca. 250 leden.

De vereniging stelt zich ten doel:
Het bevorderen van de wedstrijdzeilsport, alsmede het organiseren van wedstrijden.
Daarnaast het behartigen van de belangen op watersportgebied van de leden en de samenwerking tussen hen te bevorderen.
Tevens de liefhebberij in en de kennis van alles wat op watersport- en scheepvaartgebied betrekking heeft aan te kweken, dit alles in de ruimste zin.

HWH kent een gezellig verenigingsleven waaraan vele leden hun steentje bijdragen met activiteiten die variëren van het geven van lessen aan de jeugd, het organiseren van grote zeilevenementen en HWH-wedstrijden, alsmede gecombineerde wedstrijden samen met de Loosdrechtse zusterverenigingen tot en met het runnen van het clubhuis.

Bij onze vereniging staat wedstrijdzeilen centraal. Mede daardoor telt HWH veel jonge (en oudere) talenten. Maar bovenal staat het plezier in het zeilen voorop!

HET VERENIGINGSLEVEN
HWH is een zeilvereniging voor watersportgenieters en wedstrijdzeilers. Om een en ander te kunnen organiseren wordt van de leden verwacht dat zij actief hun steentje bijdragen. Deze inzet van de leden is noodzakelijk om de vereniging goed te laten functioneren. Alle activiteiten worden op vrijwillige basis verricht, van de leden in het bestuur, tot enkele uurtjes hulp bij havenwerkzaamheden of een keer een bardienst draaien.
Om de activiteiten van de vereniging goed te laten verlopen, zijn er een aantal commissies ingesteld, met voor iedere commissie een specifieke taak.

VERENIGINGSGEBOUW

De vereniging beschikt over een sociëteit genaamd Boei15 (dit omdat er voorheen maar 14 boeien op de plassen lagen en de leden dit dan een toepasselijke aanvulling op het boeienplan vonden). De Boei is alleen in de weekeinden geopend vanaf ca 09:00 uur tot 17:00 uur.

Het havenkantoor is geopend in de maanden april t/m oktober op ma. wo, vr en zaterdagmiddag van 13:00 t/m 16:00 uur. In de wintermaanden op afspraak, tel.nr 0355821398.

We hebben een dames- en herenkleedkamer (de dames bevindt zich aan de Boeizijde en de heren aan de kant van het havenkantoor).

SECRETARIAAT

De secretaris is het centrale aanspreekpunt van de vereniging. In principe verlopen alle externe contacten via hem.

De aanmeldingen en afmeldingen van een lid verlopen via hem. Per mail is hij te bereiken onder siraterces.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl.

 Enkele belangrijke documenten die u kunt downloaden:

Statuten HWH

Huishoudelijk Reglement HWH

Bestuursreglement Alcohol- & drugsgebruik

Privacy Policy HWH

De vereniging beschikt over een veiligheidsplan, waarin wordt weergegeven wie wat wanneer bij calamiteiten actie moet ondernemen. Voor de detailering kunt u onderstaand document downloaden.

Veiligheidsplan

Vertrouwenspersoon:

Wij als vereniging hebben met een specifiek oog op de jeugd Wijnand de Leur als vertrouwenspersoon gevonden, die bereid is deze rol op zich te nemen.

Je kunt hem bereiken per mail 55rueleddnanjiw.[antispam].@gmail.com of per telefoon +31653529106.

BESTUURSAMENSTELLING

Pasfoto Gerrit WillemsVoorzitter: Gerrit Willems, Tel. nr     : +31617770782 rettizroov.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

pasfoto-hankSecretaris: Hank de Jong, siraterces.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

ronald-van-klooster 2Penningmeester: Ronald van Klooster, retseemgninnep.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

jan-bijleveld

Wedstrijdcommissaris: Jan Bijleveld, eissimmocdjirtsdew.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

pasfoto-marjolein-veldhuizen

Jeugdcommissaris: Marjolein Veldhuizen, eissimmocdguej.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

bert-van-woudenbergHavencommissaris: Bert van Woudenberg, eissimmocnevah.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

Buienradar 

Agenda

2023 Activiteit
23 september
zaterdag
09:00 tot
13:00
Kick roeien KWVL
KWVL
23 september
zaterdag (deel 18 / 21)
13:00 tot
15:00
Onderlinge
HWH Loosdrecht
24 september
zondag (deel 14 / 18)
09:15 tot
15:30
Jeugdtraining Splash
HWH
30 september
zaterdag (deel 19 / 21)
13:00 tot
15:00
Onderlinge
HWH Loosdrecht
1 oktober
zondag (deel 15 / 18)
09:15 tot
15:30
Jeugdtraining Splash
HWH
1 oktober
zondag (deel 2 / 2)
13:00 tot
16:00
Gecombineerde
KWVL
7 oktober
zaterdag (deel 1 / 2)
11:00 tot
16:00
Houtskoolcup
KWVL
7 oktober
zaterdag (deel 1 / 2)
11:00 tot
16:00
PIP
GWV De Vrijbuiter
7 oktober
zaterdag (deel 20 / 21)
13:00 tot
15:00
Onderlinge
HWH Loosdrecht
8 oktober
zondag (deel 2 / 2)
11:00 tot
16:00
Houtskoolcup
KWVL

Sponsor

WSV "Het Witte Huis"

Postadres
Nw-Loosdrechtsedijk 242 A
  1231 LG   Nieuw-Loosdrecht
  Nederland
 
035-5821398
 
ofni.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl
http://www.wsv-hetwittehuis.nl
 
NL63RABO0118729152
kvk:
40477717
btw:
NL002705801B01
kaartje1