hwh-vlag-leeg

Watersportvereniging "Het Witte Huis" Loosdrecht

Aanvraag & Overeenkomst voor lig-/staanplaats HWH

 

hwh-vlag-leeg

 

Alvorens u aanspraak kunt maken op een ligplaats, dient u zich eerst aan te melden als gewoon lid van onze vereniging.
Indien u aan bovengenoemde voorwaarde voldoet kunt u een aanvraag doen. De havencommissie wijst u vervolgens een ligplaats toe. Lees het havenreglement goed door, zodat u weet wat de geldende havenregels zijn.

Voorafgaand aan de toewijzing verzoeken wij u alvast onderstaande aanvraag/overeenkomst lig-/staanplaats in te vullen.

Aanvraag & Overeenkomst gebruik lig-/staanplaats

WSV Het Witte Huis

De Watersportvereniging “Het Witte Huis” gevestigd te Loosdrecht, verder te noemen “de vereniging”, krachtens machtiging van het bestuur ten deze vertegenwoordigd door de ondergetekende, Havencommissaris, verklaart hierbij in gebruik te verstrekken aan het lid van de vereniging;

Verder te noemen “de gebruiker”, die verklaart hierbij in gebruik van de vereniging te aanvaarden.

Een lig-/staanplaats in/op de haven van de vereniging, ten behoeve van het vaartuig;

Het gebruiksrecht gaat in op datum overeenkomst voor het zomer- en winterseizoen.

Het lig-/staangeld, eventuele toeristenbelasting en elektra wordt bij ingaan van overeenkomst via mail in de vorm van een factuur aan u toegestuurd.

  1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een duur eindigende op 31 maart van het jaar volgende op dat waarin de overeenkomst aanvangt. Zij wordt geacht op de einddatum te zijn verlengd tot 31 maart van het daarop volgend jaar, tenzij de overeenkomst 3 maanden voor de aanvang van de nieuwe gebruiksperiode door een van de partijen schriftelijk is opgezegd.
    Opzegging door de vereniging kan alleen plaats hebben in de gevallen als aangegeven in artikel 5 van het havenreglement.
  2. Het liggeld wordt van rechtswege telkenjare vastgesteld overeenkomstig een besluit van de ledenvergadering van de vereniging, te nemen voor het tijdstip van de nieuwe gebruiksperiode.
  3. Ingeval er een aanpassing op de ligplaats is aangebracht, dient deze bij opzegging te worden verwijderd.
  4. Beide partijen onderwerpen zich aan het geldend havenreglement van de vereniging, zomede aan de daarin in de toekomst aangebracht wordende wijzigingen;
    Dit reglement en de daarin aangebracht wordende wijzigingen maken deel uit van deze overeenkomst.
  5. Geschillen over deze overeenkomst en haar uitvoering zullen ter bindende beslissing worden voorgelegd aan het bestuur van de vereniging. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de vereniging tot maatregelen van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van de door de gebruiker aan de vereniging verschuldigde gelden, zomede de bevoegdheid van beide partijen tot het vorderen van een voorziening in een Kort Geding.

 

 

Contact privé


Beveiligingscode Beveiligingscode

Buienradar 

Agenda

2023 Activiteit
10 december
zondag (deel 7 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
17 december
zondag (deel 8 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
24 december
zondag (deel 9 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
2024
7 januari
zondag (deel 10 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
14 januari
zondag (deel 11 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
21 januari
zondag (deel 12 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
28 januari
zondag (deel 13 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
4 februari
zondag (deel 14 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
11 februari
zondag (deel 15 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht
18 februari
zondag (deel 16 / 22)
13:00 tot
15:00
Wintertraining Finn
HWH Loosdrecht

Sponsor

WSV "Het Witte Huis"

Postadres
Nw-Loosdrechtsedijk 242 A
  1231 LG   Nieuw-Loosdrecht
  Nederland
 
035-5821398
 
ofni.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl
http://www.wsv-hetwittehuis.nl
 
NL63RABO0118729152
kvk:
40477717
btw:
NL002705801B01
kaartje1