hwh-vlag-leeg

Watersportvereniging "Het Witte Huis" Loosdrecht

Alert

Geplaatst op 14-03-2022

 

,

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt hiermee alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op 26 maart 2022 in “Boei 15”. De vergadering begint om 15:00 uur.


Bijgaand treft u de agenda aan voor de ALV.      

Het bestuur heeft Patty de Jongh bereid gevonden om zich binnen onze vereniging  bezig te gaan houden met de communicatie, zowel intern als extern. Zij zal zich tijdens de vergadering voorstellen.

 

Het bestuur is op dit moment in de laatste fase van de onderhandelingen over de renovatie van de accommodatie. Het bestuur streeft naar een zo groot mogelijke zekerheid voor de voorgenomen investeringen. Op de vergadering zal het bestuur een en ander toelichten, hopende dat we op dat moment een voorlopige overeenstemming hebben met de verhuurders.

 

Van eenieder, die de vergadering bijwoont, wordt verwacht dat hij/zij geen klachten heeft op het gebied van Corona. Wij verzoeken u dan ook vooraf een Covid zelftest te doen.

Mocht u de vergadering niet fysiek willen bijwonen, dan kunt u dat aangeven. U krijgt dan de mogelijkheid om de vergadering via Zoom digitaal te volgen.

 

Aansluitend aan de vergadering is er een borrel om gezamenlijk de opening van het watersport/zeilseizoen te vieren (i.p.v. de Nieuwjaarsborrel).

Wij hopen en verwachten een grote opkomst.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur
Hank de Jong

 

Secretaris WSV - Het Witte Huis               

Nieuw Loosdrechtsedijk 242 A

1231 LG  Nieuw Loosdrecht

E-mail: siraterces.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl

 


Algemene Ledenvergadering van WSV-Het Witte Huis

 

26 maart 2022

Aanvang: 15:00 uur

In Boei 15, WSV-Het Witte Huis

 

Agenda

1.        Opening en Mededelingen door de Voorzitter

a.    Afmeldingen

2.        Verslag ALV 13 november 2021

3.        Jaarverslagen

a.    Jeugdcommissaris 2021

b.    Havencommissaris 2021

c.     Wedstrijdcommissaris 2021

d.    Secretaris 2021

4.        Ontwikkelingen in de gebouwensituatie

a.    Toelichting huidige stand van zaken a.d.h.v. de laatste gesprekken met de eigenaars.

b.    Aanpak opknappen gebouw + wat aangepakt gaat worden.

c.     Toestemming ALV voor een investering ad €160.000,- voor de renovatie van de accommodatie.

5.        Besluitvorming

a.    Toelichting + Goedkeuring Financieel Jaarverslag 2021 + décharge Bestuur

b.    Instellen Commissie van controle

c.       Verkiezing Bestuursleden

                                                               i.      Marjolein Veldhuizen (Jeugdcommissaris)

De jeugdcommissaris, Marjolein Veldhuizen, is aftredend, maar stelt zich her-verkiesbaar. Het bestuur stelt voor Marjolein Veldhuizen als jeugdcommissaris te herbenoemen.

 

                                                             ii.      Hank de Jong (Secretaris)

De secretaris, Hank de Jong, is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor Hank de Jong als secretaris te herbenoemen.

 

6.        Mededelingen Bestuur

a.    Voorstellen Patty de Jongh

b.    ………

7.         Rondvraag

8.         Sluiting

 

 

 

 

 

 


Buienradar 

Agenda

2022 Activiteit
19 mei
donderdag (deel 4 / 20)
19:00 tot
20:30
Donderdagavond FINN
HWH Loosdrecht
21 mei
zaterdag
09:00 tot
15:00
GIG roeievenement
GWV De Vrijbuiter
21 mei
zaterdag (deel 1 / 2)
11:00 tot
16:00
Motketel (platbodems)
KWV Loosdrecht
21 mei
zaterdag (deel 5 / 19)
13:00 tot
15:00
Onderlinge
HWH Loosdrecht
22 mei
zondag (deel 7 / 23)
09:30 tot
15:00
Splash training
HWH Loosdrecht
22 mei
zondag (deel 2 / 2)
11:00 tot
16:00
Motketel (platbodems)
KWV Loosdrecht
26 mei
donderdag (deel 1 / 2)
12:00 tot
16:00
Gecombineerde
KWV Loosdrecht
26 mei
donderdag (deel 5 / 20)
19:00 tot
20:30
Donderdagavond FINN
HWH Loosdrecht
28 mei
zaterdag (deel 1 / 2)
11:00 tot
16:00
Hemelvaartweekend
HWH Loosdrecht
29 mei
zondag (deel 8 / 23)
09:30 tot
15:00
Splash training
HWH Loosdrecht

Sponsor

heman-banner-groot

WSV "Het Witte Huis"

Postadres
Nw-Loosdrechtsedijk 242 A
  1231 LG   Nieuw-Loosdrecht
  Nederland
 
035-5821398
 
ofni.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl
http://www.wsv-hetwittehuis.nl
 
NL63RABO0118729152
kvk:
40477717
btw:
NL002705801B01
kaartje1