hwh-vlag-leeg

Watersportvereniging "Het Witte Huis" Loosdrecht

opti-en-splash

 

Jeugdtraining                                

  logo-cwo-kleinWSV Het Witte Huis stelt zich primair ten doel het wedstrijdzeilen te bevorderen. Dit vormt, naast een aantal andere kenmerken het onderscheid met de andere watersportverenigingen die ook zeilwedstrijden op de Loosdrechtse Plassen organiseren.Voor wat betreft specifiek de jeugd van ca 8 tot en met 20 jaar houdt dit ook in dat het plezier in de zeilwedstrijdsport wordt bevorderd door sociale activiteiten.Om aan te sluiten bij het Nationale en Regionale beleid ter zake van zeilopleidingen is WSV Het Witte Huis een CWO locatie. Het CWO (Commissie Watersportopleidingen) staat garant voor een hoog niveau van opleiding en training en leidt tot diploma's die door het Watersportverbond worden erkend. Sinds kort is er ook een internationale erkenning door ISAF (International Sailing Federation).WSV Het Witte Huis biedt alleen trainingsfaciliteiten voor de jeugd aan in eenmans zwaardboten. De focus ligt hier op de Optimist voor de jongste jeugd tot en met ca 14 jaar, en op de Splash voor de jeugd van ca 14 tot en met 18 jaar.Om deel te kunnen nemen aan de trainingen is het van belang te weten dat een ouder of grootouder lid moeten zijn van onze watersportvereniging Het Witte Huis voor dat een jeugdlidmaatschap aangevraagd kan worden.WSV Het Witte Huis heeft in principe varend materieel beschikbaar voor kinderen die nog geen definitieve sportieve keus hebben gemaakt zijn er Optimisten en Splashes als clubboot beschikbaar. Deze kunnen in overleg kostenloos geleend worden. Wel is het de bedoeling om na een bepaalde tijd een eigen boot aan te schaffen..Om het wedstrijdzeilen voor de jeugd binnen een verantwoord didactisch en financieel kader mogelijk te maken wordt van de ouder(s) een actieve inzet verwacht welke samenhangt met het te bereiken niveau. Hiertoe worden aan het begin van het seizoen de mogelijkheden geïnventariseerd en wordt er een beroep op ouders gedaan naar de mogelijkheden. Dit betreft onder andere vervoer van en naar wedstrijdlocaties of het participeren in een "rescue" schema. I: Algemeen
De algemene leiding voor de jeugdgerichte activiteiten berust bij de Jeugdcommissaris die tevens zitting heeft in het Bestuur van WSV Het Witte Huis

De dagelijkse organisatie van de opleiding en training berust bij de coördinatoren voor de Optimisten en de Splash groep.

Trainingen vinden in principe plaats op

 • Optimisten: Zondagmorgen van 9:00 tot en met 12:30 (inclusief voor- en nabespreken); aansluitend hierop wordt voor zover mogelijk de Gecombineerde Wedstrijden gezeild.
 • Splash: Zondagmorgen van 9:30 tot en met 13:00; aansluitend hierop wordt voor zover mogelijk de Gecombineerde Wedstrijden gezeild.

II: Bevordering kwaliteit en niveauverhoging

WSV Het Witte Huis stelt zich mede ten doel het niveau van haar (top) zeilers continue te verbeteren. Hiertoe zet zij voor de A groepen Optimisten en Splash gekwalificeerde trainers in met ruime wedstrijdervaring. Voor de B groepen worden trainers ingezet met een brede trainings- en wedstrijdervaring.

De trainers voor de A groepen Optimist en Splash zijn voor hun groep hoofdtrainer. Zij kunnen worden ondersteund door 1 of meerdere trainers.

 • Instroomniveau voor de Optimist: geen beperkingen
 • Instroomniveau voor de Splash: Vanuit HWH: Minimaal twee jaar Optimist varen
 • Anderszins: Minimaal CWO Zwaardboot II of vergelijkbaar niveau. Dit ter beoordeling van de coördinator en de hoofdtrainer

III: Beleid ten aanzien van trainers en train de trainer
 
WSV Het Witte Huis stelt zich ten doel voor elk niveau geëigende trainers in te zetten.
Voor de Optimisten B en C en de Splash B kunnen dit ook jeugdleden zijn.
Jeugdleden die trainingen verzorgen zullen hiervoor een vergoeding ontvangen welke is gerelateerd aan de richtlijnen van het Watersportverbond.

Werving van Jeugdleden als trainer vind plaats via de jeugd coördinatoren.
Jeugdleden die trainingen verzorgen zullen door de hoofdtrainer Optimist respectievelijk Splash worden begeleid op basis van een vast trainingsprogramma.

Er wordt naar gestreefd dat ook de trainers zich in de diverse aspecten van het trainer zijn blijven ontwikkelen. Dit bij voorkeur volgens de officiële opleidingslijn van het Watersportverbond.
 
IV: Training

Training en opleiding is naast het verkrijgen van basis vaardigheden in de zeilsport, primair gericht op de ontwikkeling van wedstrijdsporters.

Na een periode van het ontdekken van de eigen mogelijkheden, wordt recreatief zeilen niet ondersteund.

WSV Het Witte Huis is geen zeilschool. Zowel van de kinderen als van de ouders wordt verwacht dat zij het op wedstrijdsport gerichte opleidings- en trainingsprogramma actief ondersteunen.

Trainingen worden gegeven op basis van een vast van tevoren vastgesteld programma. De hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van het programma.

De trainingen omvatten het leren van vaardigheden (boathandling), het leren van wedstrijdzeiltactieken, gedragsregels en omvatten ook waar nodig theorielessen om de praktijktrainingen te ondersteunen. Voor- en nabesprekingen vormen een onlosmakelijk onderdeel van elke training.

Voor de Optimisten en de Splash groep worden er op de Loosdrechtse Plassen, voor- en najaarstrainingen georganiseerd. Voor de gevorderde Splash zeilers worden er in het voor- en najaar ook regelmatig trainingen op ruim water en op zee georganiseerd.

Voor de Splash zeilers vindt dit plaats onder auspiciën van de SKON. Deze trainingen worden afwisselend verzorgd vanuit de locaties van de Vrijbuiter, de KWVL en HWH voor de totale groep Splash zeilers van deze verenigingen.

Indeling trainingen A, B en C:

 • De trainer stelt tijdens de eerste drie zondagen van het zomerseizoen vast wie in de A, B en C groep zeilt
 • De indeling kan gedurende het seizoen worden aangepast.
 • De indeling houdt geen verband met de door het Watersportverbond gehanteerde indeling.
 • Onze indeling is primair gebaseerd op deelname aan wedstrijden. B zeilers zeilen in beginsel alleen op de Loosdrechtse Plassen. A zeilers ook daarbuiten. C zeilers (alleen Optimisten) zeilen in principe geen andere wedstrijden dan onderlinge wedstrijden.

V: Meedoen aan wedstrijden
Meedoen aan wedstrijden wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Op een aantal niveaus worden daartoe mogelijkheden aangeboden:

 • Onderlinge wedstrijden: Onderling, zaterdagmiddag op de Loosdrechtse plassen na de training georganiseerd door HWH. Start ca 13.30 uur bij HWH bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6).
 • Gecombineerde wedstrijden: Elke zondag volgens de wedstrijdkalender. Start wisselend bij Vrijbuiter, KWVL of HWH. Start om ca. 13.35 uur.
 • Regionaal en landelijk:
  • Voor de Optimisten: Lidmaatschap van de OCN (Optimisten klasseorganisatie in Nederland) wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. De belangrijkste evenementen zijn: Combi wedstrijden en de United Four wedstrijden. Daarnaast zijn er selectiewedstrijden welke door de OCN worden georganiseerd. Hiervoor is lidmaatschap van de OCN wel verplicht.
  • Voor de Splash groep: Lidmaatschap SKON noodzakelijk. Inschrijven voor deelname aan wedstrijden vindt bijna altijd plaats via site van SKON. De belangrijkste evenementen zijn: Combi wedstrijden, SKON Sailing Tour wedstrijden en United Four.
   Geldige meetbrief is vereist.
   Bij SKON evenementen en een aantal vooraf bepaalde Combi’s (m.n. de Combi Amsterdam) is begeleiding van HWH op het water aanwezig. Zie voor details het actuele wedstrijdschema op de site van Het Witte Huis.

 
VI: Zakelijke verplichtingen

Instroom in de opleidingsprogramma’s is in verband met de planning van de juiste trainersinzet en het te volgen programma slechts mogelijk tot 1 juni op het basisniveau. Daarna nog slechts indien en voor zover men het dan bereikte niveau van de trainingsgroep heeft bereikt. Een en ander in overleg met de coördinator Optimist respectievelijk Splash.

Meedoen aan het opleidings- en trainingsprogramma houdt in dat men voorafgaand hieraan de daaraan verbonden financiële consequenties aanvaard.

Meedoen houdt tevens in dat men 70% van de trainingen moet volgen inclusief eventuele deelname aan evenementen. De trainers houden de presentie bij en leggen de vorderingen vast.

VII: Evenementen begeleiding en rescue

WSV Het Witte Huis begeleid een aantal aan het begin van het seizoen geselecteerde evenementen en wedstrijden.
Deze begeleiding wordt indien mogelijk afgestemd met die van de KWVL en de Vrijbuiter
Begeleiding houdt in:
        Zeiltechnische begeleiding
        Coaching
        Rescue
        Voor de Optimisten: begeleiding bij transport van kinderen en materieel

VIII: Publiciteit

WSV Het Witte Huis zoekt regelmatig de publiciteit om de aanwas van jeugdleden op peil te houden. De intensiteit hiervan wordt afgestemd op de beschikbare opleidings- en trainingscapaciteit.

Hiertoe wordt minimaal 1 keer per jaar een open dag georganiseerd en wordt minimaal 1 keer per jaar in de lokale huis aan huisbladen, zoals de VAR en de Nieuwsster, aandacht besteed aan de activiteiten van WSV Het Witte Huis.
 
IX: CWO beleid

WSV Het Witte Huis kiest er voor om net als de KWVL en de Vrijbuiter een CWO locatie te zijn.

Op deze wijze is althans een minimaal niveau aan basisvaardigheden voor met name voor de jongste zeilers op objectieve wijze gewaarborgd. Het Watersportverbond erkend het CWO en het leidt tot erkende diploma's. Recentelijk is ook een ISAF erkenning verkregen. ISAF staat voor International Sailing Federation. Op deze wijze is dus ook de erkenning internationaal.

Omdat WSV Het Witte Huis zich primair op het wedstrijdzeilen richt en zij geen zeilschool is, zal op het behalen van CWO diploma’s geen nadruk liggen. Het beleid is er wel op gericht zodanig aandacht aan de CWO eisen te besteden dat per seizoen een hoger niveau hierin kan worden bereikt.

Als gevolg van bovenstaande zal bij de Optimisten het CWO curriculum uitdrukkelijk worden gehanteerd en t.a.v. de Splash slechts optioneel. Bij de Splash krijgen de zeilers minstens 1 maal per jaar de gelegenheid een CWO diploma te halen.
                                                                                   logo-cwo-klein

Buienradar 

Agenda

2024 Activiteit
juli
22 juli
maandag (deel 10 / 20)
09:00 tot
12:00
Roeien en trapkanoën + koffie
25 juli
donderdag (deel 10 / 15)
19:00 tot
20:30
Donderdagavond Finn
25 juli
donderdag (deel 9 / 14)
19:00 tot
20:30
Trapkanoën
27 juli
zaterdag (deel 9 / 19)
13:00 tot
15:00
Onderlinge
HWH Loosdrecht
29 juli
maandag (deel 11 / 20)
09:00 tot
12:00
Roeien en trapkanoën + koffie
30 juli
dinsdag (deel 1 / 3)
12:00 tot
16:00
Jolly midweek (12-voetsjollen)
GWV De Vrijbuiter
31 juli
woensdag (deel 2 / 3)
12:00 tot
16:00
Jolly midweek (12-voetsjollen)
GWV De Vrijbuiter
augustus
1 augustus
donderdag (deel 3 / 3)
12:00 tot
16:00
Jolly midweek (12-voetsjollen)
GWV De Vrijbuiter
1 augustus
donderdag (deel 11 / 15)
19:00 tot
20:30
Donderdagavond Finn
1 augustus
donderdag (deel 10 / 14)
19:00 tot
20:30
Trapkanoën

Sponsor

WSV "Het Witte Huis"

Postadres
Nw-Loosdrechtsedijk 242 A
  1231 LG   Nieuw-Loosdrecht
  Nederland
 
035-5821398
 
ofni.[antispam].@wsv-hetwittehuis.nl
http://www.wsv-hetwittehuis.nl
 
NL63RABO0118729152
kvk:
40477717
btw:
NL002705801B01
kaartje1