Vereniging

LIDMAATSCHAP (2018)


Je kunt het lidmaatschap aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt:

Lidsoort Leeftijd Contributie

Afdracht
Verbond

Totaal Minimale
donatie
Donateur       € 0,00   € 45,00
Jeugd *  t/m 17 jaar     € 53,00   € 9,90   € 62,90  
Volwassene 18 jaar en ouder  €  147,50 € 19,80 € 167,30  
Gezinslid **     €  53,00   € 9,90  € 62,90  

 

*   Jeugd (zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) en waarvan de ouder, grootouder of wettelijke vertegenwoordiger gewoon lid is.
** Gezinslid, leeftijd meer dan 18 jaar, zijnde aantoonbaar partner of deel uitmakend van het gezin van een bestaand gewoon lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beeindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke
voor 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Een gezinslidmaatschap niets voor U?

U kunt het aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

 

 

Op zoek naar oud beeldmateriaal trof ik deze foto op internet. Er moet toch wat beters te vinden zijn zou je zeggen...

Link naar de site

Foto van het witte huis in loosdrecht

In 1985 vierde Het Witte Huis haar 50 jarig jubileum. Ter gelegenheid van dat jubileum werd een speciaal nummer van de Praetvaer gemaakt. Je kunt de inhoud van dit nummer lezen op de jubileum pagina. De foto´s van het jubileumnummer zijn hier te vinden.

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Google PlusDeel op TwitterDeel op LinkedIn

Bestuur

Contact Gert Polman
Vice Voorzitter / Havencommissaris
Contact
Contact Gerrit Willems
Voorzitter
Contact
Contact Hein Bloemers
Wedstrijd commissaris
Contact
Contact Het Witte Huis
Havenkantoor
Contact
Contact Tristan Williams
Penningmeester
Contact
Contact Hank de Jong
secretaris
Contact

Commissarissen

Contact Wessel Nauta
Hoofdtrainer
Contact
Contact Michael Kamp
Trainer Optimist
Contact
Contact Rob Brouwer
Lid havencommissie
Contact
Contact Wedstrijdcommissie
Email contact
Contact

Ereleden

Contact Wijnand de Leur
Ere lid
Contact
Contact Henk de Jong
Erelid
Contact
Contact Joke van Arkel
Ere lid
Contact
Contact Rob van Rummelen
Erelid
Contact