LIDMAATSCHAP (2019)


Je kunt het lidmaatschap aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

De contributie voor het jaar 2019 bedraagt:

Lidsoort Leeftijd Contributie

Afdracht
Verbond

Totaal Minimale
donatie
Donateur       € 0,00   € 45,00
Jeugd *  t/m 17 jaar     € 53,00   € 10,25   € 63,25  
Volwassene 18 jaar en ouder  €  147,50 € 20,25 € 167,75  
Gezinslid **     €  53,00   € 10,25  € 63,25  

 

*   Jeugd (zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) en waarvan de ouder, grootouder of wettelijke vertegenwoordiger gewoon lid is.

** Gezinslid, leeftijd meer dan 18 jaar, zijn zij die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn en die tot hetzelfde huishouden horen als een gewoon lid, Zij dienen overeenkomstig artikel 3 van de statuten als zodanig zijn toegelaten. Uitwonende studenten kunnen tot en met het jaar dat zij 27 jaar worden ook tot hetzelfde huishouden gerekend worden.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beeindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke voor 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn