Lid worden

LIDMAATSCHAP (2018)


Je kunt het lidmaatschap aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

De contributie voor het jaar 2018 bedraagt:

Lidsoort Leeftijd Contributie

Afdracht
Verbond

Totaal Minimale
donatie
Donateur       € 0,00   € 45,00
Jeugd *  t/m 17 jaar     € 53,00   € 9,90   € 62,90  
Volwassene 18 jaar en ouder  €  147,50 € 19,80 € 167,30  
Gezinslid **     €  53,00   € 9,90  € 62,90  

 

*   Jeugd (zij die op 1 januari de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt) en waarvan de ouder, grootouder of wettelijke vertegenwoordiger gewoon lid is.
** Gezinslid, leeftijd meer dan 18 jaar, zijnde aantoonbaar partner of deel uitmakend van het gezin van een bestaand gewoon lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beeindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke
voor 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Deel deze pagina

Deel op FacebookDeel op Google PlusDeel op TwitterDeel op LinkedIn

Bestuur

Contact Gert Polman
Vice Voorzitter / Havencommissaris
Contact
Contact Gerrit Willems
Voorzitter
Contact
Contact Hein Bloemers
Wedstrijd commissaris
Contact
Contact Het Witte Huis
Havenkantoor
Contact
Contact Tristan Williams
Penningmeester
Contact
Contact Hank de Jong
secretaris
Contact

Commissarissen

Contact Wessel Nauta
Hoofdtrainer
Contact
Contact Michael Kamp
Trainer Optimist
Contact
Contact Rob Brouwer
Lid havencommissie
Contact
Contact Wedstrijdcommissie
Email contact
Contact

Onze sponsors

Uw naam hier
Sponsor onze vereniging of alleen een evenement of activiteit.

Advertenties