Lid worden

LIDMAATSCHAP (2017) ( onder voorbehoud )


Je kunt het lidmaatschap aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

 

De contributie voor het jaar 2016 bedraagt voor: ( onder voorbehoud )

Lidsoort Leeftijd Contributie

Afdracht
Verbond

Totaal Minimale
donatie
Donateur     € 0,00   € 45,00
Jeugd t/m 17 jaar €   53,00 € 9,90 € 62,90  
Junior 18 t/m 21 jaar €   90,00 € 9,00 € 99,90  
Studentlid* 22 t/m 26 jaar €    90,00 € 9,00 € 99,90  
Volwassene 22 jaar en ouder  €  147,50 € 9,80 € 167,30  
Gezinslid     €  53,00 € 9,50 € 62,90  

 

*

Student-leden t/m 26 jaar, uitsluitend na opsturen van een kopie van een op 1 januari van het
nieuwe verenigingsjaar geldige collegekaart. Deze dient voor 1 februari bij
de ledenadministratie ontvangen te zijn.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Beeindiging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving welke
voor 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Bij niet tijdige opzegging loopt het lidmaatschap
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

 

Een gezinslidmaatschap niets voor U?

U kunt het aanvragen door het inschrijfformulier in te vullen >>

Voor meer informatie klik hier voor meer informatie (pdf).

 

 

 

Indien u van meerdere verenigingen lid bent, kunt u restitutie van teveel aan het watersportverbond betaalde contributie aanvragen.
Hiervoor dient U dit formulier in te vullen en met een kopie van de ledenkaart op te sturen naar het verbond.

Link naar het formulier:restitutie contributie 2016 

Deel deze pagina

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Bestuur

Contact Wijnand de Leur
Voorzitter
Contact
Contact Gert Polman
Vice Voorzitter en Havencommissaris
Contact
Contact Maarten Russchen
Secretaris
Contact
Contact Gerrit Willems
Penningmeester
Contact
Contact Hein Bloemers
Wedstrijd commissaris
Contact
Contact Het Witte Huis
Havenkantoor
Contact

Commissarissen

Contact Henk Bulthuis
Coördinator Jeugd
Contact
Contact Wessel Nauta
Hoofdtrainer
Contact
Contact Rob Brouwer
Lid havencommissie
Contact
Contact Wedstrijdcommissie
Email contact
Contact

Onze sponsors

Uw naam hier
Sponsor onze vereniging of alleen een evenement of activiteit.

Advertenties