Inschrijven als Lid
Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.6
*Vereiste informatie.

hwh vlag

 

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP
Watersportvereniging "HET WITTE HUIS" Nieuw Loosdrecht

Kies een lidmaatschap *
Bij gezinslidmaatschap: Naam hoofdlid
Voornaam *
Achternaam *
Voorletter(s) *
Roepnaam *
Geslacht *
Beroep
Adres & huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon Thuis *
Mobiel
Email adres *
Geboortedatum *
Ik ben ook nog lid van een andere Watersportvereniging, namelijk:

Is eigenaar van wedstrijdboot of andere zeil-/motorboot (n.v.t. voor gezinslid)

Naam
Klasse/type
Zeilnummer

Voor een ligplaats in de haven of stalling op de wal moet afzonderlijk contact opgenomen worden met de havencommissie.
Dit kun je doen met het formulier "Stalling Aanvragen" dat is te vinden onder de menuoptie "Vereniging".

Intentie tot nemen ligplaats *

Hij/zij wordt als lid voorgesteld door twee hieronder vermelde leden,
die ieder al meer dan één jaar lid zijn van de WSV Het Witte Huis.

N.b. Dit is NIET van toepassing voor jeugd en gezinslidmaatschap.

 

1. Naam
2. Naam

 

Bij aanmelding als jeugdlid (t/m 17 jaar) telefoonnummer van ouder of voogd.
Ik verklaar hierbij dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld *

Wij verwijzen u hiermee nog naar de privacy policy op de website van onze vereniging, waarin wordt aangegeven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Onze sponsors

Uw naam hier
Sponsor onze vereniging of alleen een evenement of activiteit.

Advertenties